Home

Sesiunea concursului de admitere se va desfăşura în perioada 

Depunerea actelor 

Anunţarea rezultatelor preliminare 

Depunerea actelor în original 

Anunţarea rezulatelor finale 

Tel. contact: 022-242-443 , 067312313

 

 

Sesiunea concursului de admitere se va desfăşura în perioada  

Depunerea actelor 

Anunţarea rezultatelor preliminare 

Depunerea actelor în original 

Anunţarea rezultatelor finale 

Tel: 022-242-443