Facultatea de Biologie si Pedologie

Descoperă tainele naturii!

CONTACT
Str. M. Kogălniceanu, 65a, bloc 3,
MD-2009, Chişinău
Tel.: +373 22 577521; +373 22 577522
W: http://www.usm.md

SPECIALITĂȚI

Biologie (Științe ale educației)
Biologie
Biologie moleculară
Ecologie
Geografie (Științe ale educației)
Geografie
Geologie
Științele solului
Silvicultură și grădini publice

Informații despre specialități

Dacă vrei să devii profesionist în domeniul ştiinţelor naturale, să ştii totul despre componentele mediul ce ne înconjoară: plante, animale, sol, precum şi toate teinele  corpului uman, vin-o la Facultatea de Biologie şi Pedologie.

Prin activitatea sa îşi asumă responsabilitatea de a instrui profesionişti în domeniul ştiinţelor naturale care la rândul său vor contribui la rezolvarea unor probleme de maximă importanţă din această ramură. Procesul de instruire la facutate se realizează conform standardelor internaţionale. La toate specialităţile facultăţii un rol important în procesul de studii le revine aplicaţiilor pe teren, acestea sunt efectuate în cele mai relevante şi pitoreşti regiuni atât dinţară, cât şi de peste hotare. Una din priorităţile facultăţii de Biologie şi Pedologie constă în implicarea studenţilor în activitatea de cercetare. În cadrul programelor de studii sunt oferite cursuri teoretice obligatorii şi opţionale care permit studenţilor să fie antrenaţi în cercetările ştiinţifice realizate în Centrul de Cercetare „Ştiinţe ale Vieţii”. O adevărată perlă a facultăţii este Muzeul Ştiinţelor Naturii, cu secţiile de Geologie, Pedologie, Botanică şi Zoologie, care dispune de un număr impresionant de mostre din toată lumea.