Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica

Formula succesului tău!

CONTACT
Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc 4,
MD-2009, Chişinău
T: +373 22 577538
W: http://usm.md/

SPECIALITĂȚI

Chimie (Științe ale educației)
Chimie
Chimie biofarmaceutică
Tehnologia chimică industrială
Tehnologia produselor cosmetice și medicinale

Informații despre specialități

Îţi place să experimentezi şi să vezi lumea din perspectiva formulelor chimice? Atunci vin-o în lumea în care chimia deschide noi oportunităţi ale cunoaşterii. Ea oferă nu doar parfum, culoare, sau gust, chimia le creează de fapt. Tu poţi fi norocosul care are şansa de a cunoaşte această lume.

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică până în prezent rămâne a fi unica instituţie în republică, care pregăteşte specialişti-chimişti. Procesul de instruire prevede studiul compoziţiei, structurii şi proprietăţilor compuşilor, elaborarea metodelor de obţinere a unor substanţe noi cu proprietăţi dirijate, a tehnologiilor performante de producere a materialelor finale cu competitivităţi avansate şi impact negativ redus asupra mediului ambiant. Pentru a asigura o pregătire excelentă atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, majoritatea disciplinelor cuprind toate formele de instruire: cursuri, seminare, laboratoare, teze şi proiecte anuale, ceea ce le permite absolvenţilor să acumuleze competenţe experimentale temeinice, necesare pentru angajarea în orice laborator de profil de cercetare sau din industrie. Facultatea dispune de resursele necesare pentru realizarea obiectivului major – pregătirea tinerilor specialişti–chimişti. Prin urmare, datorită activităţilor sale didactice, ştiinţifice şi metodice facultatea asigură o continuitate eficientă a învăţământului liceal, universitar şi postuniversitar pentru domeniile de formare profesională: Chimie, Tehnologie Chimică şi Protecţia Mediului.