Facultatea de Drept

Fii sigur de viitorul tău!

CONTACT

Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 B, MD-2009, Chişinau, Republica Moldova

Tel.: + 373  22 57 78 01

Fax: + 373  22 57 78 53

E-mail: decanatdrept@gmail.com

Pagina de Internet: http://drept.usm.md/

SPECIALITĂȚI

Drept

Dreptul cuprinde ansamblul normelor juridice care stabilesc cadrul juridic de organizare a societăţii, anume aceste principii stau la baza programelor de studii de la Facultatea de Drept. Activitatea de predare-învăţare este orientată spre formarea abilităţilor de a înţelege şi de a interpreta corect un act normativ, pe baza jurisprudenţei interne şi internaţionale. În acest context,

Specialitatea Drept urmăreşte realizarea obiectivelor sale prin: formarea competenţelor profesionale în baza pregătirii teoretice şi practice în domeniul dreptului, formarea abilităţilor de cercetare în domeniul jurisprudenţei, pregătirea specialistului în scopul investigării problemelor contradictorii din jurisprudenţă, dezvoltarea bazei metodologice a evoluţiei ştiinţei de ramură, asigurarea condiţiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului specialist, formarea  poziţiei civice şi dimensiunii etice a personalităţii.  La facultate activează de asemenea Filierele francofonă şi anglofonă, în cadrul cărora îşi pot fac studiile în domeniul jurisprudenţei studenţii ce posedă la un nivel înalt limba franceză sau limba engleză.