Facultatea de Fizica si Inginerie

FFI Fizica aplicată și informatica Fizica și ingineria semiconductorilor 120 MC
FFI Fizica teoretică Sisteme informaționale 90 MC
FFI Fizica teoretică Tehnologii informaţionale în modelare 120 MP
FFI Fizica teoretică Procedee şi metode de măsurare în ingineria mediului 120MP