Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

PŞE Ştiinţe ale educaţiei Management educaţional 120 MP
PŞE Ştiinţe ale educaţiei Consiliere în probleme de familie 120 MP
PŞE Ştiinţe ale educaţiei Formarea formatorilor 120 MP
PŞE Ştiinţe ale educaţiei Psihopedagogia comportamentului deviant 120 MP
PŞE Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului liceal 120 MP
PŞE Ştiinţe ale educaţiei Consiliere educaţională şi spirituală 120 MP
PŞE Psihologie Psihologia clinică 120 MP
PŞE

PŞE

Psihologie

Psihologie

Psihologia judiciară

Psihologia comunicării şi resurselor umane

120 MP

120 MP

PŞE Psihologie Psihologia muncii şi organizaţională 120 MP