Facultatea de Istorie si Filosofie

Şi tu poţi face istoria!

CONTACT
Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc central,
MD-2009, Chişinău
T: +373 22 577592
Web: www.usm.md

SPECIALITĂȚI

Informații despre specialități

Facultatea are menirea de a pregăti specialişti de performanţă în domeniile Istorie, Filosofie şi Antropologie care ar contribui ulterior la promovarea şi dezvoltarea valorilor general-umane în societate şi modelarea unei culturi instituţionale care ar încuraja buna desfăşurare a vieţii. Disciplinele istorice au rolul de a prezenta tabloul obiectiv al vieţii sociale din diferite perioade, acesta rezultând din acţiunea elementelor structurale ale societăţii. Istoria se bazează pe o serie de materiale documentare care servesc, în calitate de fundament teoretic al practicii sociale. În acelaşi timp specialitatea Filosofie oferă cunoştinţe profunde despre lumea înconjurătoare şi situaţia omului într-un anumit mediul social şi cultural. Un nou domeniu explorat în USM este Antropologia care presupune formarea abilităţilor în administrarea proiectelor sociale, înţelegerea mediului social şi a condiţiilor istorice de dezvoltare a anumitor tipuri de culturi. Organizarea şi realizarea studiilor la facultate sunt elaborate astfel încât pregătirea teoretică şi practică (pe teren, în muzee şi laboratoare) să fie cât mai eficientă şi legată de cerinţele pieţei muncii. Potenţialul didactico-ştiinţific al instituţiei permite pregătirea cadrelor de performanţă în domeniu.