Facultatea de Matematica si Informatica

Teorema succesului!

CONTACTE:

Str. Alexe Mateevici, 60, bloc 4, MD-2009, Chişinău

Tel:  +373 22 242482

Web: http://fmi.usm.md

E-mail: usm.mathcs@gmail.com

SPECIALITĂȚI

Dacă doreşti să obţii o bază solidă pentru demararea şi ulterior, consolidarea pregătirii unei cariere profesionale în domeniile matematicii sau informaticii, atunci alege Facultatea de Matematică şi Informatică.

Facultatea are drept scop promovarea programelor educaţionale şi de cercetare racordate la standardele europene în domeniile matematicii şi tenhologiilor informaţionale, corelate cu cerinţele pieţii muncii din RepublicaMoldova. Aici îşi au originea vestitele şcoli ştiinţifice de algebră, ecuaţii diferenţiale, geometrie, analiză matematică. În dotarea Facultăţii de Matematică şi Informatică se află 8 laboratoare pentru seminare şi lucrări practice care dispun de circa  160 de calculatoare. În cadrul facultăţii activează laboratorul MICROSOFT.NET care le oferă studenţilor un şir de cărţi şi soft-uri licenţiate pentru procesul de studii precum şi „Centrul de Educaţie şi Cercetare în Matematică şi Informatică” care organizează cursuri moderne în domeniul respectiv. De asemenea, Facultatea are încheiate acorduri de colaborare cu companiile ENDAVA, ALLIED TESTING  şi CEDACRI INTERNATIONAL care prevăd antrenarea tinerilor în activităţi practice în laboratoare specializate din domeniul tehnologiilor informaţionale. Facultatea coordonează activitatea „Centrului de suport pentru studenţii cu dizabilităţi de vedere”.