Facultatea de Matematica si Informatica

Teorema succesului!

CONTACT
Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc 4,
MD-2009, Chişinău
T: +373 22 577629
W:http://fmi.usm.md 

SPECIALITĂȚI

Informații despre specialități

Dacă doreşti să obţii o bază solidă pentru demararea şi ulterior, consolidarea pregătirii unei cariere profesionale în domeniile matematicii sau informaticii, atunci alege Facultatea de Matematică şi Informatică.

Facultatea are drept scop promovarea programelor educaţionale şi de cercetare racordate la standardele europene în domeniile matematicii şi tenhologiilor informaţionale, corelate cu cerinţele pieţii muncii din RepublicaMoldova. Aici îşi au originea vestitele şcoli ştiinţifice de algebră, ecuaţii diferenţiale, geometrie, analiză matematică. În dotarea Facultăţii de Matematică şi Informatică se află 13 laboratoare pentru seminare şi lucrări practice care dispun de circa  200 de calculatoare. În cadrul facultăţii activează laboratorul MICROSOFT.NET care le oferă studenţilor un şir de cărţi şi soft-uri licenţiate pentru procesul de studii precum şi „Centrul de Educaţie şi Cercetare în Matematică şi Informatică” care organizează cursuri moderne în domeniul respectiv. De asemenea, Facultatea are încheiate acorduri de colaborare cu companiile „ALLIED TESTING”  şi „CEDACRI INTERNATIONAL” care prevăd antrenarea tinerilor în activităţi practice în laboratoare specializate din domeniul tehnologiilor informaţionale. Recent a fost lansată Academia Locală Cisco USM, în cadrul căreia studenţii universităţii studiază câteva cursuri, scopul lor fiind formarea şi aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul tehnologiilor de reţea. Facultatea coordonează activitatea „Centrului de suport pentru studenţii cu dizabilităţi de vedere”.