Facultatea Științe ale Educației și Psihologie, Sociologie și Asistență Socială

Cunoaște-te pe tine și pe cei din jur! 

CONTACT
Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc central,
MD-2009, Chişinău
T:  +373 22 577558
W: http://www. usm.md/

SPECIALITĂȚI

Psihopedagogie
Pedagogie în învățământul primar
Educație civică
Psihologie
Sociologie
Asistență socială

Informații despre specialități

Îți dorești să-i înțelegi mai bine pe cei din jur și să îi ajuți cu un sfat? Sau poate îți dorești să contribui la instruirea generațiilor viitoare? Doar aici  şi doar acum îţi poţi  îndeplini visul.
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se încadrează în conceptul învăţământului superior european bazat pe valori democratice având drept scop formarea viitorilor specialişti de înaltă calificare în domeniul educaţie şi psihologiei. În cadrul procesului de instruire profesorii îmbină perfect metodele tradiţionale de instruire cu cele interactive. Şcoala de psihologie şi cea de pedagogie de la facultate este o unitate de învăţământ şi cercetare modernă, recunoscută atât la nivel naţional cât şi internaţional.

Procesul de predare-învăţare la facultate se axează pe următoarele principii: studenţii şi profesorii sunt actorii principali ai procesului educaţional, îmbinarea învăţământului tradiţional cu cel modern/interactiv, deschiderea studenţilor şi profesorilor spre colaborare şi cooperare toate acestea fac procesul de instruire interesant şi  facilitează angajarea ulterioară a tinerilor absolvenţi în câmpul muncii.