Facultatea de Stiinte Economice

Investeşte azi în afacerea de mâine!

CONTACT
Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc central,
MD-2009, Chişinău
T:  +373 22 57 78 03
W : www.usm.md

SPECIALITĂȚI

Informații despre specialități

Dacă vrei să te pătrunzi de tainele teoriilor economice ce ți-ar asigura un trai decent, dacă dorești să inițiezi o proprie afacere, să participi în elaborarea strategiilor de dezvoltare a companiilor autohtone, dacă dorești să fii un economist excelent înarmat cu un arsenal intelectual bogat întru a combate fenomene negative ce provoacă sărăcia, șomajul, default-ul,etc., calea ta este doar una singură: Facultatea de Ştiinţe Economice.

Facultatea de Ştiinţe Economice este implicată în procesul inovator de modernizare a învăţământului universitar economic, lăsând amprenta sa prin calitatea înaltă a studiilor universitare. Practica arată că succesul unui specialist adevărat depinde nu numai de volumul cunoştinţelor în domeniul concret al economiei, ci şi de pregătirea generală a acestuia, astfel obiectivul facultăţii fiind axat nu doar pe pregătirea îngustă la specialitatea aleasă, ci şi pe orientarea modului de gândire după noi principii şi valori, creşterea nivelului general de cultură, a competenţei în diverse ramuri ale economiei naţionale. Facultatea Ştiinţe Economice, ca şi component al învăţământului universitar îşi valorifică şi fortifică continuu potenţialul ştiinţifico – didactic. Prerogativele cheie ale facultăţii rezidă în: implementarea continuă a metodelor moderne de instruire şi de evaluare a viitorilor specialişti, examinarea în permanenţă a corespunderii planurilor de studii cerinţelor pieţei forţei de muncă şi ale economiei în ansamblu, intensificarea activităţii de elaborare şi editare a manualelor, lucrărilor didactico – metodice, notelor de curs necesare procesului educaţional, desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice prioritare în domeniul economiei, organizarea evidenţei stricte a frecvenţei şi reuşitei tineretului studios, încurajarea cadrelor didactice în participarea la diverse simpozioane, conferinţe, mese rotunde pentru obţinerea stagiilor şi a granturilor. Planurile de studii asigură o corelare optimă între disciplinele fundamentale şi cele de profil şi specialitate, fiind corelate cu cele ale centrelor universitare din Europa, Federaţia Rusă, România, Statele Unite ale Americii ş.a.