Facultatea de Stiinte Economice

Investeşte azi în afacerea de mâine!

CONTACT
Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc central,
MD-2009, Chişinău
T:  +373 22 57 78 03
W : www.usm.md

SPECIALITĂȚI

Contabilitate
Cibernetică și informatică economică
Finanțe și bănci
Business și administrare
Marketing și logistică
Servicii hoteliere, turism și agrement

Informații despre specialități

Dacă vrei să te pătrunzi de tainele teoriilor economice ce ți-ar asigura un trai decent, dacă dorești să inițiezi o proprie afacere, să participi în elaborarea strategiilor de dezvoltare a companiilor autohtone, dacă dorești să fii un economist excelent înarmat cu un arsenal intelectual bogat întru a combate fenomene negative ce provoacă sărăcia, șomajul, default-ul,etc., calea ta este doar una singură: Facultatea de Ştiinţe Economice.

Facultatea de Ştiinţe Economice este implicată în procesul inovator de modernizare a învăţământului universitar economic, lăsând amprenta sa prin calitatea înaltă a studiilor universitare. Practica arată că succesul unui specialist adevărat depinde nu numai de volumul cunoştinţelor în domeniul concret al economiei, ci şi de pregătirea generală a acestuia, astfel obiectivul facultăţii fiind axat nu doar pe pregătirea îngustă la specialitatea aleasă, ci şi pe orientarea modului de gândire după noi principii şi valori, creşterea nivelului general de cultură, a competenţei în diverse ramuri ale economiei naţionale. Facultatea Ştiinţe Economice, ca şi component al învăţământului universitar îşi valorifică şi fortifică continuu potenţialul ştiinţifico – didactic. Prerogativele cheie ale facultăţii rezidă în: implementarea continuă a metodelor moderne de instruire şi de evaluare a viitorilor specialişti, examinarea în permanenţă a corespunderii planurilor de studii cerinţelor pieţei forţei de muncă şi ale economiei în ansamblu, intensificarea activităţii de elaborare şi editare a manualelor, lucrărilor didactico – metodice, notelor de curs necesare procesului educaţional, desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice prioritare în domeniul economiei, organizarea evidenţei stricte a frecvenţei şi reuşitei tineretului studios, încurajarea cadrelor didactice în participarea la diverse simpozioane, conferinţe, mese rotunde pentru obţinerea stagiilor şi a granturilor. Planurile de studii asigură o corelare optimă între disciplinele fundamentale şi cele de profil şi specialitate, fiind corelate cu cele ale centrelor universitare din Europa, Federaţia Rusă, România, Statele Unite ale Americii ş.a.