Comisia de admitere

PROGRAM DE LUCRU
Luni – Sâmbătă 09:00 – 17:00 

CONTACTE

Informații cu referire la toate specialitățile 069391575
Facultatea Tel.
Biologie si Pedologie 067319913
Chimie şi Tehnologie Chimică 067435500
067560046
Drept 067318813
Fizică și Inginerie 067560050
067317713
Istorie şi Filosofie 067315316
067560053
Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării 067436436
Litere 067436655
Matematica şi Informatică 067435566
Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială 067317318
Relaţii Internaţionale, Ştiințe Politice şi Administrative 067437437
Ştiinţe Economice 067314315