MASTER : CALENDARUL ADMITERII 2020

MASTER

Sesiunea concursului de admitere se va desfăşura în perioada  

Depunerea actelor 

Anunţarea rezultatelor preliminare 

Depunerea actelor în original 

Anunţarea rezultatelor finale 

Tel: 022-242-443