MASTER : CALENDARUL ADMITERII 2019

MASTER

Sesiunea suplimentară a concursului de admitere se va desfăşura în perioada 29 iulie – 26 august:

Depunerea actelor – 29 iulie – 19 august

Anunţarea rezultatelor preliminare – 20 august

Depunerea actelor în original – 21 august – 23 august

Anunţarea rezultatelor finale – 26 august.

Tel: 022-242-443