Acte : Master

Înscrierea la concursul de admitere se face în baza cererii, la care se vor anexa următoarele documente:

  1. diploma de licenţă şi anexa/suplimentul în original sau copiile în cazul în care candidatul optează pentru programe de master la mai multe instituţii de învăţământ;
  2. copia buletinului de identitate;
  3. copia certificatului de naştere;
  4. 6 fotografii, 3×4 cm;
  5. copia de pe certificatul de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor-membre ale C.S.I. sau ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);

Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul) şi livretul militar sau adeverinţa de premilitar.