Licenţă

TERMENELE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII 2017 LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

 

CICLUL I, LICENŢĂ

  • Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere –24 iulie – 31 iulie.
  • Anunţarea rezultatelor intermediare – 1 august.
  • Depunerea actelor în original  - 2 august – 4 august.
  • Anunţarea rezultatelor finale – 5 august.

Taxa de studii pentru admiterea 2017  - studii superioare de licenţă