Licenţă

CONCURS REPETAT (TUR III) DE ADMITERE LA CICLUL I – LICENŢĂ LA LOCURILE VACANTE RĂMASE DIN PLANUL DE ADMITERE

PERIOADA DESFĂŞURĂRII: 17 AUGUST – 30 AUGUST

Taxa de studii pentru admiterea 2017  - studii superioare de licenţă