Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Numai învăţând limbile străine, vei învăţa să construieşti o lume nouă!

CONTACT
Str. M.Kogălniceanu, Nr. 65, bloc 3
MD-2009, Chişinău
T:  +373 22 577697
W : www.usm.md/lls

SPECIALITĂȚI

Traducere și interpretare.: Limba engleză și franceză
Traducere și interpretare: Limba engleză și germană
Traducere și interpretare: Limba engleză și spaniolă
Traducere și interpretare. Limba franceză și engleză
Limba engleză și franceză (Științe ale educației)
Limba germană și engleză (Științe ale educației)
Limba franceză și engleză (Științe ale educației)
Limba italiană și engleză
Limba spaniolă și engleză

Informații despre specialități

Eşti pasionat de limbile străine? Sau vrei să-i citeşti pe marii clasici ai Literaturii Universale în original? Acum ai şansa să păşeşti în lumea în care limbile moderne sunt la ele acasă.

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine oferă o gamă variată de combinaţii posibile de studiere a limbilor străine. Aici sunt instruiţi specialişti de performanţă în domeniul limbilor moderne, cercetători, profesori, traducători, interpreţi, mediatori interculturali, prin asigurarea formării şi aplicării unor competenţe şi abilităţi racordate la cerinţele societăţii moderne, ceea ce contribuie la integrarea cu succes a absolvenţilor facultăţii în activităţile socio-profesionale realizate în diverse domenii din ţară şi de peste hotare. Pentru învăţarea corectă a foneticii, lexicologiei şi stilisticii unei limbii moderne în cadrul facultăţii funcţionează Laboratorul Lingofonic, sala de lectură şi 3 săli multimedia. Prin specificul ei, Facultatea de Limbi si Literaturi Străine are numeroase legături pe plan internaţional cu Ambasadele şi instituţiile internaţionale reprezentate în Republica Moldova, ceea ce face posibilă o mobilitate academică intensă a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi a profesorilor. Toate aceste facilităţi permit pregătirea specialiştilor de performanţă în domeniul limbilor moderne.